• Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny
Zapisy
na zajęcia
Kup bilet
 • Klawisze dostępności
  Przejdź do treści:
  Alt
  1
  Mapa witryny:
  Alt
  2
  Wersja tekstowa:
  Alt
  3
  Wersja kontrastowa:
  Alt
  4
  Wyszukiwarka:
  Alt
  5
  * Na Macu zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)
 • Mapa witryny

INTERMUZA 2024 | Regulamin

 

Urząd Miejski w Sosnowcu oraz Miejski Klub im. Jana Kiepury w Sosnowcu serdecznie zapraszają do udziału w XXI Europejskim Integracyjnym Festiwalu Piosenki Dziecięcej INTERMUZA Sosnowiec 2024 pod dyrekcją artystyczną Jacka Cygana

 

WARUNKI UDZIAŁU:

Każdy uczestnik winien zaprezentować dwa utwory z własnym podkładem muzycznym lub z akompaniamentem nie przekraczającym 6 osób na scenie. Maksymalny czas trwania prezentacji; 5 minut.

Utwory wszystkich uczestników winny być wykonane w swoim języku ojczystym.

Muzyka, tekst i wykonanie mają odzwierciedlać charakter dziecięcy utworu, który nie powinien być wyraźnie kojarzony z muzyką religijną lub stylem wybitnie odbiegającym od szeroko pojętej muzyki dziecięcej.

Prezentacje ocenianie są w dwóch kategoriach wiekowych;

dzieci urodzone w latach: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014

dzieci urodzone w latach:, 2013, 2012, 2011.

 

Wykonawców oceni profesjonalne jury w składzie:

Jacek Cygan - przewodniczący

Martyna Chuderska - dziennikarka Polskiego Radia Dzieciom. Jurorka konkursów dla dzieci i młodzieży, zarówno literackich jak i wokalnych. 

Beata Przybytek - wokalistka jazzowa, pianistka i kompozytorka;

Tomasz Kałwak - kompozytor, aranżer, instrumentalista i producent muzyczny;

Dariusz Szweda - aranżer, pianista, akompaniator

Wojciech Byrski - autor tekstów, kompozytor, scenarzysta teledysków

 

 

FESTIWAL ZOSTANIE PRZEPROWADZONY ETAPOWO:

 

I ETAP

ELIMINACJE OGÓLNOPOLSKIE - eliminacje na podstawie materiałów demo przesłanych do dnia 6.03.2024 r.

uczestnicy z terenu kraju (w tym także osoby niepełnosprawne) przesyłają kartę zgłoszenia oraz nagranie demo z prezentacją dwóch utworów. Na tym etapie o zakwalifikowaniu do półfinału decyduje jury po przesłuchaniu nagrań.

 

ELIMINACJE REGIONALNE - eliminacje po indywidualnej prezentacji wokalnej do dnia 6.03.2024 r.

uczestnicy z terenu miasta Sosnowca i z regionu przesyłają karty zgłoszeń. Dnia 16.03.2024  r. o godz. 9.00 w sali Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury, Energetyczne Centrum Kultury w Sosnowcu przy ul. Będzińskiej 65 odbędą się przesłuchania wokalne uczestników z województwa śląskiego.

 

Werdykt Jury zostanie opublikowany na stronie www.kiepura.pl do dnia 19.03.2024 r.

 

 

II ETAP

PRZESŁUCHANIA FINAŁOWE

Warunkiem udziału w przesłuchaniu finałowym jest uiszczenie przez uczestnika opłaty w wysokości 40 zł (słownie: czterdzieści złoty) przelewem na konto bankowe Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury o numerze PKO Bank Polski 13 1020 2313 0000 3702 0579 8071 do dnia 20.03.2024 r.

23.03.2024 r. godz. 10.00 - Miejski Klub Jana Kiepury w Sosnowcu, ul. Warszawska 2 sala Widowiskowo – Koncertowa Muza przesłuchania z udziałem osób wytypowanych na podstawie - I etapu.

 

KONCERT FINAŁOWY

23.03.2024 r. koncert galowy godz. 18.00 - Miejski Klub Jana Kiepury w Sosnowcu, ul. Warszawska 2, Sala Widowiskowo - Koncertowa MUZA. W koncercie wystąpią laureaci tegorocznego festiwalu, oraz gwiazda wieczoru.

 

ZGŁOSZENIA:

należy przesyłać na adres: Miejski Klub im. Jana Kiepury

41-200 Sosnowiec ul. Będzińska 65 lub e-mail j.gatkowska@kiepura.pl

Zgłoszenia przysłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Decyduje data wpływu zgłoszenia do organizatora.

Zgłoszenie winno zawierać:

Czytelnie i dokładnie wypełnioną Kartę Zgłoszenia.

Wypełnione oświadczenie.

Podpisane RODO.

Materiał z nagranymi 2 utworami zgłoszonymi do Festiwalu (dotyczy wykonawców nie biorących udziału w eliminacjach regionalnych).

 

KRYTERIA OCENY WOKALISTÓW:

dobór repertuaru z uwzględnieniem wieku wykonawców,

dobór muzyki, emisja głosu, dykcja,

technika wykonania,

ogólny wyraz artystyczny.

 

NAGRODY:

Zwycięzcom festiwalu przyznane zostaną nagrody rzeczowe. Podział nagród pozostaje w gestii jury. Wszelkich informacji dotyczących Festiwalu udziela biuro festiwalu, osoba odpowiedzialna Pani Joanna Gątkowska (j.gatkowska@kiepura.pl, tel.032/ 788 33 77).

 

UWAGI OGÓLNE:

Podczas eliminacji i przesłuchań finałowych do dyspozycji akompaniatorów udostępniony będzie instrument klawiszowy, zgodnie z zapotrzebowaniem z karty zgłoszeniowej.

O zakwalifikowaniu do przesłuchań finałowych wykonawcy zostaną powiadomieni odrębnymi komunikatami na oficjalnej stronie www.kiepura.pl oraz poprzez udostępnione organizatorowi kontakty (e-maile, telefony).

Zgłoszeń wokalistów dokonują domy kultury, kluby, ośrodki pracy pozaszkolnej, inne instytucje kultury oraz osoby indywidualne. Udział w eliminacjach jest bezpłatny.

Uczestnicy i osoby towarzyszące przyjeżdżają i ubezpieczają się na własny koszt.

 

Zapraszamy do Sosnowca!

Organizatorzy.