Fundacja im. Jana Kiepury

http://www.fundacja.kiepura.pl/

 

Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Technikum Energetycznego w Sosnowcu "ENERGETYK"

http://energetyk.sosnowiec.pl/

 

Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego - Sosnowiec

http://www.fdzd.sosnowiec.pl/otwiera się w nowym oknie

 

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Jesteśmy z Wami
http://jestesmyzwami.com/otwiera się w nowym oknie

 

Stowarzyszenie Miłośników Fotografii

http://smfwsosnowcu.blogspot.com/

 

Stowarzyszenie DO!PAMINA LAB Dąbrowa Górnicza

http://www.opa-dabrowa.pl/index.php?page=nowinki

 

Śląskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Katowice

http://www.slaskietkkf.tnb.pl/news.php

 

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Zarząd Koła Sosnowiec

https://armiakrajowa.org.pl/okreg-slaski

 

Związek Zagłębiowski

https://www.facebook.com/zwiazekzaglebiowski/