Dostępność architektoniczna:

 

Energetyczne Centrum Kultury, ul. Będzińska 65, 41-200 Sosnowiec

 

Na terenie obiektu znajdują się 3 wydzielone miejsca parkingowe (na terenie parkingu wewnętrznego) dostosowane do parkowania przez osoby niepełnosprawne, oznakowane znakiem poziomym P-24. 

 

Wstęp do budynku posiada dwa wejścia. Jedno od strony Będzińskiej 65 (wejście główne), oraz wejście od strony parkingu wewnętrznego. Oba wejścia są przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

W holu głównym znajduje się winda, która umożliwia dostęp do poziomu I, II, III i IV pietra. Dostępność do wszystkich sal poziomu 0 odbywa się za pomocą platformy przyschodowej. Platformy przyschodowe pomagają też dostać się osobom z niepełnosprawnością ruchową do auli, kasy, Sali gimnastycznej Energetyczne Centrum Kultury. W budynku na każdej kondygnacji znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Schody oraz drzwi wejściowe nie są oznaczone dla potrzeb osób słabo i niewidzących. Istnieje możliwość dostępu do obiektu z psem asystującym. W budynku znajdują się tablice z rozkładem pomieszczeń kontrastowe, w druku powiększonym bez informacji w alfabecie Braille’a dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Pracownicy Energetycznego Centrum kultury są przeszkoleni w zakresie obsługi osób niepełnosprawnych. W budynku obowiązuje Instrukcja Ochrony Przeciwpożarowej, a pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie zapewnienia ewakuacji osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

 

Sala Widowiskowo – koncertowa Muza, ul. Warszawska 2, 41-200 Sosnowiec

 

 

Budynek Sali Widowiskowo – Koncertowej Muza nie posiada własnego parkingu.

Wstęp do budynku posiada jedno wejścia od strony ul. Warszawskiej, przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Dostęp do kas i sali koncertowej odbywa się z poziomu 0. W Sali koncertowej są wyznaczone 4 miejsca dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Za wejściem, po lewej stronie, znajduje się winda, która umożliwia dostęp sal dydaktycznych mieszczących się na I (, II i III poziomie budynku. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na każdym poziomie.

 

Schody oraz drzwi wejściowe nie są oznaczone dla potrzeb osób słabo i niewidzących. Istnieje możliwość dostępu do obiektu z psem asystującym. 

 

Pracownicy Sali Widowiskowo – Koncertowej Muza są przeszkoleni w zakresie obsługi osób niepełnosprawnych. W budynku obowiązuje Instrukcja Ochrony Przeciwpożarowej, a pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie zapewnienia ewakuacji osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

 

Klub Kiepury, ul. Będzińska 6, ul. Będzińska 6, 41-200 Sosnowiec

 

Budynek Klubu Kiepury nie posiada własnego parkingu.

Wstęp do budynku posiada jedno wejścia od strony ul. Będzińskiej, przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Dostęp do sali koncertowej odbywa się z poziomu 0. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się przy Sali koncertowej.

 

Schody oraz drzwi wejściowe nie są oznaczone dla potrzeb osób słabo i niewidzących. Istnieje możliwość dostępu do obiektu z psem asystującym. 

 

Pracownicy Sali Widowiskowo – Koncertowej Muza są przeszkoleni w zakresie obsługi osób niepełnosprawnych. W budynku obowiązuje Instrukcja Ochrony Przeciwpożarowej, a pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie zapewnienia ewakuacji osobom ze szczególnymi potrzebami.