1. Start
  2. Kontakt
  3. RODO MONITORING

RODO MONITORING

Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO)

 

  1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Miejski Klub im. Jana Kiepury reprezentowany przez Dyrektora. Może Pani / Pan uzyskać informacje o przetwarzaniu Pani / Pana danych osobowych w Miejskim Klubie im. Jana Kiepury z siedzibą przy ul. Będzińska 65.
  2. Inspektorem Danych Osobowych wyznaczonym przez Dyrektora Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury jest Agata Kozłowska. Może Pani / Pan  się z nią skontaktować, e-mail: rodo@kiepura.pl, nr telefonu 515-041-778
  3. Przetwarzanie Pani / Pana danych odbywają się w na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz  w zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie obiektów Miejskie Klubu im. Jana Kiepury oraz w celu ochrony mienia
  4. Pani / Pana dane będą udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisu prawa lub takim, z którymi Administrator zawarł umowę. Przykładowo są to firmy ochroniarskie świadczące usługi dla Klubu.
  5. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Okres przechowywania w Miejskim Klubie im. Jana Kiepury danych osobowych wynosi 30 dni za wyjątkiem sytuacji, w których nagrania obrazu będą stanowić dowód w postępowaniu lub pracodawca poweźmie wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, wskazany termin ulegnie przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
  6. W związku z przetwarzaniem Pani / Pana danych osobowych ma Pani / Pan prawo do żądania od administratora dostępu do nich, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2. Pani / Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Pani / Pana prawa na wniosek zrealizuje Administrator.
  7. Pani / Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.