O SALI KONCERTOWEJ

Budowa sali Koncertowej przy Zespole Szkół Muzycznych w Sosnowcu

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
www.pois.gov.pl


26 lipca 2010 r. zawarta została umowa pomiędzy Gminą Sosnowiec a Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie Projektu w ramach działania 11.3 Infrastruktura szkolnictwa artystycznego priorytetu „Kultura i dziedzictwo kulturowe” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 .
Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 41 182 390,34 złotych.
Kwota dofinansowania wynosi 20 590 000,00 zł, co stanowi poziom dofinansowania 49,99 %.


Cele projektu:


Celem Projektu jest zwiększenie dostępu do edukacji artystycznej i kultury. W szczególności udzielone wsparcie umożliwi:
1. Poprawę jakości oferty edukacyjnej poprzez stworzenie nowoczesnej bazy warsztatowej oraz zapewnienie właściwych warunków do prezentacji talentu młodych artystów (uczniów szkoły, a także młodzieży biorącej udział w warsztatach, konkursach i koncertach);
2. Budowę infrastruktury o charakterze kulturalnym, z której będzie mogło korzystać całe społeczeństwo w charakterze słuchaczy/widzów.

 

Zakres przedmiotowy Projektu:


Przedmiotem Projektu jest budowa sali koncertowej z zapleczem i infrastrukturą techniczną oraz parkingiem na 56 projektowanych (wraz z 50 istniejącymi) miejsc przy Zespole Szkół Muzycznych w Sosnowcu. Wybudowany obiekt będzie posiadał walory estetyczne oraz wysokie parametry akustyczne. Pomieszczenia powstałe w ramach Projektu będą pełniły funkcję koncertową (koncerty, przesłuchania, konkursy muzyczne, audycje muzyczne, małe formy sceniczne) oraz funkcję konferencyjną z przeznaczeniem na organizację szkoleń lub wykładów (warsztaty muzyczne, przesłuchania muzyczne, narady).

 

W I Ę C E J ...