1. Start
  2. Oni tworzą klub...
  3. Sekcje
  4. FunStep dla dzieci

FunStep dla dzieci

Zajęcia  taneczno - ruchowe przeznaczone dla dzieci w wieku 6 - 7 lat. Zaspokajają nie tylko potrzebę aktywności fizycznej dziecka, ale także rozwijają szereg jego dyspozycji psychofizycznych, takich jak: koncentracja uwagi, spostrzegawczość, poczucie rytmu, współdziałanie w grupie, dyscyplinę wewnętrzną oraz pokonywanie nieśmiałości.

W formie zabawy  przy muzyce pokazane są proste elementy tańca. Taka forma nauki ma na celu przygotowanie dziecka pod względem fizycznym i psychicznym do nauki trudnych kroków i ewentualnych choreografii.

 

Instruktorem zajęć jest Pan Maciej Bednarski