1. Start
  2. Oni tworzą klub...
  3. Sekcje
  4. Zajęcia Taneczne Tuptusie

Zajęcia Taneczne Tuptusie

Zajęcia taneczno - ruchowe przeznaczone dla dzieci w wieku 4 - 5 lat. Zaspokajają nie tylko potrzebę aktywności fizycznej dziecka, ale także rozwijają szereg jego dyspozycji psychofizycznych, takich jak: koncentracja uwagi, spostrzegawczość, poczucie rytmu, współdziałanie w grupie, dyscyplinę wewnętrzną oraz pokonywanie nieśmiałości.

W formie zabawy  przy muzyce pokazane są proste elementy tańca. Taka forma nauki ma na celu przygotowanie dziecka pod względem fizycznym i psychicznym do nauki trudnych kroków i ewentualnych choreografii.


Instruktorem zajęć jest Pan Maciej Bednarski