1. Start
  2. Oni tworzą klub...
  3. Sekcje
  4. Fabryka Twórczych Rączek

Fabryka Twórczych Rączek

Zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku od 5. do 9. lat. Jednym z zadań Fabryki jest stymulowanie rozwoju takich zdolności dzieci, dzięki którym kształtują one swoją osobowość, zwiększając tym samym szansę powodzenia w szkole i w życiu. Fabryka twórczych rączek ma stworzyć dzieciom warunki, w których znajdą odwagę, aby podjąć wyzwania i wykorzystać własne możliwości oraz zdolności, uczyć  się wiary we własne siły, jak również starać się usuwać zahamowania i poczucie niepewności. Twórczość dziecięca jest czynnością odruchową, instynktowną i podświadomą. Dziecko przeżywa podczas tworzenia radość, zadowolenie, które pobudzają go do dalszej zabawy zarówno formą jak i barwą, a widoczne efekty własnej działalności motywują dzieci do dalszych poszukiwań własnej drogi artystycznej. Wychodząc temu naprzeciw należy zaproponować dziecku różnorodne formy ekspresji, tak by dać mu możliwość odkrywania, eksperymentowania, a poprzez to czerpanie radości z obcowania ze sztuką w najpełniejszym tego słowa znaczeniu jak również ze światem barw, kolorów, faktur, przedmiotów, przyrody nieożywionej i ożywionej. Dzięki plastyce, dziecko nie tylko pobudza i wyraża swoje myśli i emocje, ale również zaspakaja potrzebę ekspresji.

Realizacja programu Fabryki Twórczych Rączek z pewnością przyczyni się do ogólnego rozwoju dziecka, umożliwi mu aktywne poznawanie świata zgodnie z jego potrzebami, zainteresowaniami i dążeniami.


Instruktorem zajęć jest Pani Marlena Marszałek