1. Start
  2. Oni tworzą klub...
  3. Sekcje
  4. Klub Szaradzistów Ariada

Klub Szaradzistów Ariada

Klub wypełnia sporą lukę na szaradziarskiej mapie naszego kraju. Zrzesza pasjonatów krzyżówek, szarad, rebusów, drobnych form szaradziarskich itp., z regionu Zagłębia i Górnego Śląska. Na pierwszym spotkaniu, które odbyło się 14 września 2001 r., w Miejskim Klubie im. Jana Kiepury w Sosnowcu, spotkali się Jan Bryłka, Jadwiga Cęcek, Robert Górniak, Jarosław Marzec, Wiesława Mazur, Jan Metz i Małgorzata Wołc. Wówczas przyjęto, zaproponowaną przez Jarka Marca, nazwę klubu. Stanowi ona nazwę odmiany szarady, a jednocześnie zawiera w sobie akcent muzyczny związany z patronem Miejskiego Klubu - arię.

Na zajęciach członkowie sekcji indywidualnie rozwiązują zadania w ramach kolejnych edycji Potyczek Klubowych oraz rozgryzają trudniejsze zadania publikowane w wydawnictwach szaradziarskich. Członkowie współpracują z wydawnictwem Technopol - czasopismem szaradziarskim, w którym opublikowano około trzysta zadań ułożonych przez stowarzyszenia.

Członkowie Ariady aktywnie uczestniczą w turniejach i ogólnopolskich imprezach szaradziarskich organizowanych przez polskie kluby i stowarzyszenia.


opiekun: Jadwiga Cęcek

z-ca: Agata  Bartosik

sekretarz: Krystyna Moś

skarbnik: Leszek Trąbski

dane kontaktowe: tel. 664 467 335 | e-mail: jag05@interia.pl

Więcej na stronie: www.ariada.pl


Adres korespondencyjny:
Miejski Klub im. Jana Kiepury

ul. Będzińska 6
41-200 Sosnowiec
z dopiskiem: Szaradziści – „ARIAda”