1. Start
  2. Aktualności
  3. Zwroty opłat za odwołane zajęcia kulturalno - oświatowe organizowane w Miejskim Klubie im. Jana Kiepury

Zwroty opłat za odwołane zajęcia kulturalno - oświatowe organizowane w Miejskim Klubie im. Jana Kiepury

06 kwietnia 2020 ECK

ZWROT OPŁAT ZA ODWOŁANE ZAJĘCIA KULTURALNO – OŚWIATOWE ORGANIZOWANE W MIEJSKIM KLUBIE
IM. JANA KIEPURY W SOSNOWCU

 

Zgodnie z regulaminem zajęć w Miejskim Klubie im. Jana Kiepury w Sosnowcu – „W przypadku gdy Klub nie zorganizuje w innym terminie zajęć odwołanych zgodnie z pkt. I.3, należności za odwołane zajęcia zostaną albo zaliczone na poczet przyszłych płatności albo zwrócone uczestnikowi na jego wniosek”.

Szczegółowy regulamin zajęć organizowanych w Miejskim Klubie im. Jana Kiepury w Sosnowcu znajdą Państwo
na stronie internetowej
www.kiepura.pl

------------------------------------------------------------------------------------------

Jeżeli zdecydują się Państwo na zwrot, wówczas proszę wypełnić wniosek (pobierz) oraz wysłać go na adres mailowy: kasa_eck@kiepura.pl, do wypełnionego formularza prosimy dołączyć skan/zdjęcie paragonu i karnetu/ów (jeżeli zakup został dokonany w kasie stacjonarnej). W przypadku zagubieniu paragonu prosimy o wypełnienie oświadczenia o zagubieniu paragonu (pobierz)

W przypadku wątpliwości odnoście zwrotów opłat za odwołane zajęcia prosimy o kontakt mailowy na adres kasa_eck@kiepura.pl