1. Start
  2. Archiwum wydarzeń
  3. Koncert Kameralny w ramach XX Jubileuszowego Międzynarodowego Festiwalu SDMZiN 2021

Koncert Kameralny w ramach XX Jubileuszowego Międzynarodowego Festiwalu SDMZiN 2021

06 września 2021 18.00 Klub im. Jana Kiepury Muzyka

Koncert Kameralny w ramach

XX Jubileuszowego Międzynarodowego Festiwalu SDMZiN 2021


Bartłomiej Fraś - skrzypce

Jan-Kanty Mikosz - fortepian


program koncertu: http://sosnowieckiednimuzyki.pl/pl,program

 

Bartłomiej Fraś urodził się w 1997 roku. Swoją edukację artystyczną rozpoczął w 2004 r. Jest absolwentem Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzy-cznej II st. im. Karola Szyma-nowskiego w Katowicach, którą ukończył z wyróżnieniem w klasie dra hab. Szymona Krzeszowca. Od 2016 roku jest studentem Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie prof. dra hab. Szymona Krzeszowca. Jest laureatem wielu konkursów skrzypcowych, m.in.: Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego „Młody Paganini” w Legnicy (I miejsce, nagroda za najlepsze wykonanie utworu N. Paganiniego i występ z Filharmonią Sudecką), X Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Skrzypków im. Stanisława Serwaczyńskiego w Lublinie (IV miejsce), I Ogólnopolskiego Konkursu „Talenty Skrzypcowe 2017” w Poznaniu (II miejsce), IV Ogólnopolskiego Festi-walu Skrzypcowego w Kielcach (IV miejsce), Ogólnopol-skiego Cieszyńskiego Konkursu Skrzypcowego (III miejsce), North International Music Competition (I miejsce), Enkor International Competition, Londyn, 2018 (I miejsce), Międzyuczelnianego Konkursu Duetów Kameralnych w Łodzi, 2018 (II miejsce), V Międzynarodowego Turnieju Kameralnego w Bydgoszczy (wyróżnienie) czy Ogólno-polskiego Konkursu Duetów z Fortepianem w Gdańsku, 2018 (wyróżnienie). Swoje umiejętności doskonalił pod okiem wybitnych pedagogów takich jak Zakhar Bron, Benjamin Schmid, Roland Baldini, Bartosz Bryła, Jan Stanienda, Jakub Jakowicz, Marcin Baranowski, Stefan Tarara, Konstanty Andrzej Kulka oraz Krzysztof Śmietana. Ma na swoim koncie występy m.in. w Mozarteum w Salzburgu, Royal Albert Hall w Londynie, NOSPR w Katowicach i Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu. Bartłomiej Fraś jest dwukrotnym stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, (2016 i 2020) oraz stypendystą Programu Młoda Polska.

 

Jan-Kanty Mikosz urodził się w 1996 roku w Poznaniu. Naukę gry na fortepianie rozpoczął w wieku 6 lat w Zespole Szkół Muzycznych w Poznaniu. Już od najmłodszych lat zyskiwał nag-rody na konkursach ogólnopol-skich jak i międzynarodowych: Ogólnopolski Konkurs Piani-styczny w Łomiankach (2004), Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny w Wilnie (2005), Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny w Szczecinie (2013), Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny w Augustowie (2015). Po 12 latach kształcenia się w Zespole Szkół Muzycznych w Poznaniu pod okiem kolejno: mgr Bożeny Pawłowskiej oraz mgr Barbary Jarantowskiej, rozpoczął naukę pod kierownictwem prof. dra hab. Zbigniewa Raubo oraz dra Łukasza Trepczyńskiego w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Swoje umiejętności kameralne od początku studiów rozwija pod okiem prof. dra hab. Grzegorza Biegasa. Obecnie jest studentem 2 roku studiów magisterskich na wspomnianej uczelni. Podczas swojej wieloletniej edukacji miał okazję czerpać wiedzę i umiejętności od wielu wybitnych pianistów podczas kursów oraz lekcji mistrzowskich. Współpracował w ten sposób z takimi osobistościami jak: Arie Vardi, Rem Urasin, Andrzej Jasiński, Wojciech Świtała, Alicja Paleta-Bugaj, Olga Rusina, Anna Malikova, Thamàs Ungar, Andrzej Tatarski. Jan-Kanty w trakcie studiów odkrył swoje prawdziwe powołanie jakim jest muzyka kameralna. W tej dziedzinie również udało mu się już uzyskać wiele cennych nagród, m.in.: II nagrodę na V Międzyuczelnianym Konkursie Kameralnym dla Duetów Wokalnych w Łodzi (2018) w duecie z Justyną Bujak (sopran) oraz w tym samym duecie tytuł finalisty na XX Międzynarodowym Konkursie Kameralnym w Łodzi (2019). Do jego najświeższych sukcesów należy wyróżnienie na VII Międzyuczelnianym Konkursie Kameralnym dla Duetów Wokalnych w Warszawie (2021) w duecie z Natalią Płonką (mezzosopran).


06.09.2021 godzina 18.00

Miejski Klub Kiepury

ul. Będzińska 6, Sosnowiec


Wstęp za okazaniem bezpłatnej wejściówki

 

Bezpłatne wejściówki do nabycia w:

- kasie Energetycznego Centrum Kultury

- kasie Sali Widowiskowo - Koncertowej MUZA

- Centrum Informacji Miejskiej


Uczestnictwo w koncercie jest równoznaczny z akceptacją: ZASAD BEZPIECZEŃSTWA UDZIAŁU W ZAJĘCIACH I PRZEDSIĘWZIĘCIACH KULTURALNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ MIEJSKI KLUB IM. JANA KIEPURY.