1. Start
 2. Archiwum wydarzeń
 3. INTERMUZA 2021

INTERMUZA 2021

16 września - 02 października 2021

Urząd Miejski w Sosnowcu

oraz Miejski Klub im. Jana Kiepury  w Sosnowcu

serdecznie zapraszają do udziału

w XVIII Europejskim Integracyjnym Festiwalu Piosenki Dziecięcej

”INTERMUZA Sosnowiec 2021”

pod dyrekcją artystyczną JACKA CYGANA

WARUNKI UDZIAŁU:

Każdy uczestnik winien zaprezentować dwa utwory z własnym podkładem muzycznym na nośniku CD, MD lub z akompaniamentem nie przekraczającym 6 osób na scenie. Maksymalny czas trwania prezentacji; 5 minut.

Utwory wszystkich uczestników winny być wykonane w swoim języku ojczystym.

Muzyka, tekst i wykonanie mają odzwierciedlać charakter dziecięcy utworu, który nie powinien być wyraźnie kojarzony z muzyką religijną lub stylem wybitnie odbiegającym od szeroko pojętej muzyki dziecięcej.

Prezentacje ocenianie są w dwóch kategoriach wiekowych;

-        dzieci urodzone w latach: 2015, 2014, 2013, 2012,

-        dzieci urodzone w latach: 2011, 2010, 2009, 2008.

 

Wykonawców oceni profesjonalne jury.

 

FESTIWAL ZOSTANIE PRZEPROWADZONY ETAPOWO:

 

I ETAP

ELIMINACJE OGÓLNOPOLSKIE (eliminacje na podstawie przesłanych mat. demo)

do dnia 16.09 2021 r.

-        uczestnicy z terenu kraju (w tym także osoby niepełnosprawne) przesyłają kartę zgłoszenia oraz nagranie demo z prezentacją dwóch utworów. Na tym etapie o zakwalifikowaniu do półfinału decyduje jury po przesłuchaniu nagrań. Werdykt Jury zostanie opublikowany na stronie www.kiepura.pl do dnia 28.09.2021 r.

ELIMINACJE REGIONALNE (eliminacje po indywidualnej prezentacji wokalnej)

 1. do dnia 16.09.2021 r.

-        uczestnicy z terenu miasta Sosnowca i z regionu przesyłają karty zgłoszeń.

 1. dnia 25.09.2021 r. o godz. 9.00 w  sali Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury, Energetyczne Centrum Kultury w Sosnowcu przy  ul. Będzińskiej 65 odbędą się przesłuchania wokalne uczestników z województwa śląskiego.

 

II ETAP

PRZESŁUCHANIA FINAŁOWE

-        Warunkiem udziału w przesłuchaniu finałowym jest uiszczenie przez uczestnika opłaty w wysokości 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych) przelewem na konto bankowe Miejskiego Klubu im. Jana Kiepury o numerze PKO Bank Polski 13 1020 2313 0000 3702 0579 8071 do dnia 30.09.2021 r.

-        2.10.2021 r. godz. 10.00 – Miejski Klub Jana Kiepury w Sosnowcu, ul. Warszawska 2 sala Widowiskowo – Koncertowa Muza przesłuchania z udziałem osób wytypowanych na podstawie - I etapu.

 

KONCERT FINAŁOWY

-        2.10.2021 r. koncert galowy godz. 18.00 – Miejski Klub Jana Kiepury w Sosnowcu, ul. Warszawska 2, sala Widowiskowo – Koncertowa MUZA

W koncercie wystąpią laureaci tegorocznego festiwalu, oraz gwiazda wieczoru.

ZGŁOSZENIA:

należy przesyłać na adres: Miejski Klub im. Jana Kiepury

41-200 Sosnowiec ul. Będzińska 65 lub e-mail j.gatkowska@kiepura.pl

Zgłoszenia przysłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Decyduje data wpłynięcia zgłoszenia do organizatora.

Zgłoszenie winno zawierać:

 1. Czytelnie i dokładnie wypełnioną Kartę Zgłoszenia.
 2. Wypełnione oświadczenie.
 3. Podpisane RODO.
 4. Materiał z nagranymi 2 utworami zgłoszonymi do Festiwalu/dotyczy wykonawców nie biorących udziału w eliminacjach regionalnych/.

 

KRYTERIA OCENY WOKALISTÓW:

-        dobór repertuaru z uwzględnieniem wieku wykonawców,

-        dobór muzyki, emisja głosu, dykcja,

-        technika wykonania,

-        ogólny wyraz artystyczny.

 

NAGRODY:

Zwycięzcom festiwalu przyznane zostaną nagrody rzeczowe. Podział nagród pozostaje w gestii jury.

Wszelkich informacji dotyczących Festiwalu udziela biuro festiwalu, osoba odpowiedzialna Pani Joanna Gątkowska (j.gatkowska@kiepura.pl, tel.032/ 788 33 77).

 

UWAGI OGÓLNE:

 1. Podczas eliminacji i przesłuchań finałowych do dyspozycji akompaniatorów udostępniony będzie instrument klawiszowy, po wpisaniu w/w zapotrzebowania w karcie zgłoszeniowej (szczegóły do uzgodnienia z akustykiem).
 2. O zakwalifikowaniu do przesłuchań finałowych wykonawcy zostaną powiadomieni odrębnymi komunikatami na oficjalnej stronie www.kiepura.ploraz poprzez udostępnione organizatorowi kontakty (e-maile, telefony).
 3. Zgłoszeń wokalistów dokonują domy kultury, kluby, ośrodki pracy pozaszkolnej, inne instytucje kultury oraz osoby indywidualne. Udział w eliminacjach jest bezpłatny.
 4. Uczestnicy i osoby towarzyszące przyjeżdżają i ubezpieczają się na własny koszt.

 

Zapraszamy do Sosnowca!

Organizatorzy.

-------------------------------------------------------------------------------------

PLIKI DO POBRANIA:

regulamin: <pobierz>

karta zgłoszeń: <pobierz>