1. Start
  2. Oni tworzą klub...
  3. Edukacja
  4. Język Angielski dla dzieci i młodzieży

Język Angielski dla dzieci i młodzieży

W ramach kursu, dedykowanego osobom powyżej 8. roku życia, prowadzone są zajęcia z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi w grupach o różnym poziomie zaawansowania.  Grupa liczy maksymalnie 10 osób, dzięki czemu lektor ma szansę indywidualnego dotarcia do każdego słuchacza. 

Lekcje prowadzone są przez wykwalifikowanych i doświadczonych lektorów, którzy główny nacisk kładą na ćwiczenia z komunikacji. Nauczyciele prowadzą zajęcia w taki sposób, aby zainteresować słuchacza oraz by każdy uczestnik kursu, niezależnie od wieku czy poziomu zaawansowania, miał szansę „przełamania się” w posługiwaniu językiem obcym w praktyce. 

Szkoła oferuje również zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego podstawowego i rozszerzonego. Uczniowie mają szansę poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności oraz odbyć szkolenie w zakresie matury ustnej. 


Lektorem jest Pan Tomasz  Morawski / Polskie Towarzystwo Kulturalne