1. Start
  2. Oni tworzą klub...
  3. Sekcje
  4. Klub Szaradzistów ARIAda

Klub Szaradzistów ARIAda

wypełniając sporą lukę na szaradziarskiej mapie naszego kraju. Zrzesza pasjonatów krzyżówek, szarad, rebusów, drobnych form szaradziarskich itp., głównie z regionu Zagłębia i Górnego Śląska. Na pierwszym spotkaniu, które odbyło się 14 września 2001 w Miejskim Klubie im. Jana Kiepury w Sosnowcu, spotkali się Jan Bryłka, Jadwiga Cęcek, Robert Górniak, Jarosław Marzec, Wiesława Mazur, Jan Metz i Małgorzata Wołc. Wówczas przyjęto, zaproponowaną przez Jarka Marca, nazwę klubu. Stanowi ona nazwę odmiany szarady, a jednocześnie zawiera w sobie akcent muzyczny związany z patronem miejskiego klubu – arię.


Dnia 13 maja 2002 r. klub został wpisany do ewidencji stowarzyszeń w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu pod nazwą Sosnowieckie Stowarzyszenie Szaradzistów „Ariada” jako stowarzyszenie zwykłe. Od początku spotykamy się systematycznie, co dwa tygodnie (z wyjątkiem wakacji). Osoby o podobnych zainteresowaniach serdecznie zapraszamy na nasze piątkowe spotkania, na których:

  • indywidualnie rozwiązujemy zadania w ramach kolejnych edycji Potyczek Klubowych,
  • wspólnie „rozgryzamy” trudniejsze zadania publikowane w wydawnictwach szaradziarskich,
  • rozmawiamy na tematy bieżące: o szaradziarstwie, turniejach, imprezach itp.

 

Zarząd klubu:
  Jadwiga Cęcek– prezes
Agata Bartosik – wiceprezes
Leszek Trąbski– skarbnik
Krystyna Moś – sekretarz

 

Adres korespondencyjny:
Miejski Klub im. Jana Kiepury
ul. Będzińska 6
41-200 Sosnowiec
z dopiskiem: Szaradziści – „ARIAda”
lub e-mail

 

Strona www:

http://ariada.pl/