1. Start
  2. Oni tworzą klub...
  3. Sekcje
  4. Mała Akademia Tańca

Mała Akademia Tańca

Mała Akademia Tańca Flooreski powstała przy Miejskim Klubie im. Jana Kiepury w Sosnowcu w 2009 roku. Założyła go i prowadzi mgr Lidia Bień - choreograf, aktor scen muzycznych oraz wieloletni pedagog. Swe profesjonalne doświadczenie zdobyte na scenach w Polsce oraz we Francji, choreograf wykorzystuje w innowacyjnych formach i metodach pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi, a także w kreatywnym spojrzeniu na zagadnienia prezentacji scenicznych.

 

Autorski program edukacji artystycznej obejmuje wybrane zagadnienia z zakresu tańca klasycznego, charakterystycznego, nowoczesnego, modern, hip - hop, rytmiki artystycznej, a także elementy gry aktorskiej. Motywem przewodnim działania choreografa stała się stymulacja wszechstronnego rozwoju osobowości dziecka i młodego człowieka poprzez taniec i ruch inspirowany muzyką. Podążając myślą Lukiana z Samosate Taniec nie tylko bawi, ale daje pożytek, kształci i uczy. Oswaja nas z widokiem pięknych form i roztacza przed nami świat czarujących dźwięków, łączy harmonijne piękno duchowe i piękno cielesne. W ten sposób rozwija i kształci smak (Dialog o tańcu).

 

Nieodłącznym elementem działania choreografa jest rozbudzanie wrażliwości muzycznej dziecka, poczucia estetyki i harmonii ruchu, świadomości transformacji ruchu w przestrzeni oraz dynamiki i ekspresji. W bezpośrednim kontakcie z publicznością, sceną, kostiumami, operując rekwizytami, w oparciu o muzykę poważną i współczesną Flooreski uzyskują kompetencje, pozwalające realizować inscenizacje, widowiska, miniatury oraz etiudy taneczno - ruchowe.

 

Od początku swego istnienia zespół Flooreski skupia dzieci oraz młodzież, których pasją i sposobem na życie jest taniec. Zajęcia odbywają się w kilku grupach wiekowych. Grupę najmłodszą stanowią dzieci w wieku przedszkolnym, natomiast na zajęcia grup starszych uczęszczają dzieci i młodzież w wieku szkolnym. Poprzez wspólną zabawę i pracę młodzi artyści kształtują własną osobowość, poszerzają horyzonty, aktywnie spędzają czas wolny, a także nawiązują liczne i trwałe przyjaźnie. Dzięki twórczej i życzliwej atmosferze Flooreski chętnie podejmują kolejne wyzwania wykazując wiele wyobraźni i kreatywności. Stają się świadomymi odbiorcami sztuki, a także jej młodymi twórcami, rozumiejąc sztukę tańca jako formę dialogu łączącego kolejne pokolenia.

 

Pierwszym i znaczącym osiągnięciem Flooresek jest udział oraz wyróżnienie w Turnieju Tańca Nowoczesnego World Dance Tańczymy fair play, Sosnowiec 2010. Mamy nadzieję, że powyższe wyróżnienie przyniesie wiele satysfakcji dzieciom i młodzieży tworzącym Flooreski, a także stanie się wstępem do kolejnych sukcesów.