1. Start
  2. Oni tworzą klub...
  3. Sekcje
  4. Grupa Plastyczna Relacje

Grupa Plastyczna Relacje

Działająca przy Miejskim Klubie im. Jana Kiepury, w Sosnowcu jest jednocześnie sekcją Klubu. Istnieje od 15-lat i ma w swoim dorobku wiele wystaw, na których prezentowała swoje prace samodzielnie lub wspólnie ze Stowarzyszeniem Miłośników Fotografii”. Wystawiane w ostatnim czasie prace są przejawem indywidualnych poszukiwań i zainteresowań poszczególnych członków Grupy. Opiekę artystyczną nad Grupą Relacje sprawuje artysta plastyk Czesław Gałużny i to jemu członkowie Grupy zawdzięczają wysoki poziom prezentowanych prac.

 

 

Wejdź na strone Grupy

 

Edukacja członków Grupy - Czesław Gałużny: tel. 32 263 79 07

Sprawy organizacyjne - Zbigniew Zdzienicki: tel.  797 411 568

Sprawy organizacyjne - Anna Rozenau: tel. 692 170 124