1. Start
  2. Oni tworzą klub...
  3. Sekcje
  4. Grupa Plastyczna Relacje

Grupa Plastyczna Relacje

Sekcja ta istnieje od 20 lat i ma w swoim dorobku wiele wspaniałych wystaw, na których prezentowała swoje prace - indywidualne, grupowe, cykliczne, plenerowe, poplenerowe, podsumowujące roczną twórczość Grupy oraz na zaproszenie różnego rodzaju stowarzyszeń i galerii w kraju i za granicą. Prace artystów  znajdują się  w zbiorach w Muzeum Zagłębia Dąbrowskiego  oraz w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.

Członkowie Grupy Plastycznej Relacje spotykają się na zajęciach systematycznie trzy razy w miesiącu, wzbogacając swój warsztat artystyczny pod fachową opieką artysty plastyka - Czesława Gałużnego. Obecnie Grupa skupia 23. członków. Corocznie  uczestniczy w 2. plenerach krajowych tworząc kolejne prace. Działa wspólnie z Grupą Plastyczną z Idar - Oberstein (Niemcy), a także ze Sławkowem, Strumieniem, Olkuszem, Gorlicami i Będzinem. Formą działań artystycznych są też happeningi przygotowane przez Czesława Gałużnego  na plenerach oraz w mieście, wspierane organizacyjnie przez Annę Rozenau, tworzącą w tej Grupie.


Kierownikiem artystycznym jest Pan Czesław Gałużny

Sprawami organizacyjnymi zajmuje się Pani Anna Rozenau

Więcej na stronie: www.gruparelacje.eu