1. Start
  2. Aktualności
  3. "Przegląd Sztuki" wystawa promująca Zagłębie Dąbrowskie

"Przegląd Sztuki" wystawa promująca Zagłębie Dąbrowskie

06 - 30 listopada 2017 Muza

Stowarzyszenie Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego powstało w 1984r. Prowadzi działalność kulturalną na terenie całego kraju ze szczególnym uwzględnieniem regionu zagłębiowskiego, dążąc do powszechnego uznania twórczości artystycznej jako istotnego nurtu w działalności człowieka. Skupia  ludzi z pasją. Członkowie stowarzyszenia pracują w sekcjach: plastycznej- malarstwo, grafika, rzeźba, fotografia, haft, muzycznej i literackiej. Organizuje  wystawy, spotkania poetyckie, wieczornice, plenery i warsztaty artystyczne. Współpracuje z prasą regionalną i krajową.

STKZD jest organizatorem wielu imprez kulturalnych o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. W 2017 r. organizuje  Przegląd Sztuki, który  adresowany jest do wszystkich artystów i  twórców z kraju. Ma charakter otwarty, a tematyka prac jest dowolna. Artyści prezentują swoje dzieła w czterech kategoriach sztuki: malarstwo, fotografia artystyczna, rzeźba, haft artystyczny.

 

Przegląd ma za zadanie :

- integrację środowiska artystycznego

- popularyzację sztuk plastycznych

- promocję Zagłębia Dąbrowskiego jako regionu przyjaznego dla kultury w szczególności miasta Sosnowiec

- prezentację dorobku artystycznego twórców

- wymianę doświadczeń i pomysłów artystycznych

- spotkania artystów z różnych regionów na niwie kultury

- podejmowanie artystycznej refleksji nad różnymi aspektami rzeczywistości kulturowej

 

06 - 30.11.2017

Galeria MUZA

ul. Warszawska 2, Sosnowiec

 

06.11.2017

godzina 17:00 - Koncert w wykonaniu Alicji Kulik i Marty Gabryś

godzina 18:00 - Wernisaż wystawy

 

Wstęp wolny