1. Start
  2. Z życia Klubu
  3. Zwroty opłat za odwołane zajęcia kulturalno - oświatowe organizowane w Miejskim Klubie im. Jana Kiepury

Zwroty opłat za odwołane zajęcia kulturalno - oświatowe organizowane w Miejskim Klubie im. Jana Kiepury

06 kwietnia 2020 ECK

ZWROT OPŁAT ZA ODWOŁANE ZAJĘCIA KULTURALNO – OŚWIATOWE ORGANIZOWANE W MIEJSKIM KLUBIE
IM. JANA KIEPURY W SOSNOWCU

 

Zgodnie z regulaminem zajęć w Miejskim Klubie im. Jana Kiepury w Sosnowcu – „W przypadku gdy Klub nie zorganizuje w innym terminie zajęć odwołanych zgodnie z pkt. I.3, należności za odwołane zajęcia zostaną albo zaliczone na poczet przyszłych płatności albo zwrócone uczestnikowi na jego wniosek”.

Szczegółowy regulamin zajęć organizowanych w Miejskim Klubie im. Jana Kiepury w Sosnowcu znajdą Państwo
na stronie internetowej
www.kiepura.pl

------------------------------------------------------------------------------------------

Jeżeli zdecydują się Państwo na zwrot, wówczas proszę wysłać maila na adres kasa_eck@kiepura.pl

W treści proszę umieścić:

- numer konta, na które ma być dokonany zwrot środków,

- datę dokonania płatności,

- imię i nazwisko uczestnika zajęć oraz nazwę zajęć,

- okres, za który ma być dokonany zwrot,

- podanie przyczyny zwrotu,

- adres, numer telefonu oraz podpis osoby wnioskującej o zwrot,

- skan bądź też czytelne zdjęcie paragonu i karnetu/ów (jeżeli zakup został dokonany w kasie stacjonarnej), w przypadku zagubienia proszę dołączyć skan/zdjęcie wypełnionego „oświadczenia o zagubieniu paragonu fiskalnego”, dostępnego w sekcji: „Pliki do pobrania” na stronie www.kiepura.pl


Proszę również dołączyć klauzulę:

Na podstawie art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu dokonania zwrotu przez Miejski Klub im. Jana Kiepury w Sosnowcu. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że zgoda może być wycofana w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem

 

W przypadku wątpliwości odnoście zwrotów opłat za odwołane zajęcia prosimy o kontakt mailowy na adres kasa_eck@kiepura.pl